星期五, 11 6 月, 2021
1469606403-3903f153d0f48ac16640e25fcfbeffcc

1469606403-3903f153d0f48ac16640e25fcfbeffcc

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469606401-195631b316e74ae3be136c9550817a28
1469606405-0b634c373c9bdaf6a71edad2ef708f68