星期六, 12 6 月, 2021
1469606161-2749a02e2141545dcaef8271db7ab84b

1469606161-2749a02e2141545dcaef8271db7ab84b

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469606160-6958f9f28083403b8fcc0380572d109f
1469606162-8da000c6e1649b9075c03cdda007b8ca