星期一, 14 6 月, 2021
1469636589-9df2d847b75a6d80830005b49bb90b8e

1469636589-9df2d847b75a6d80830005b49bb90b8e

https://hojenjen.com/20210701/
一隻手機、一台電腦,無論你在哪裡,都能「線上一起上課」,缺課有課程錄影,完全不漏失任何一堂課,適合初學者快速把握風景攝影的要訣 ->  報名去
1469636588-5b5a356d60ccf58d37f09a6772c69303
1469636591-8ab98de5a89f8e0e01749240451fcf51